Tasjkent - staden är inte bara bröd


Shaahmed-aka (höger), hans fru Bahri-apa (center) och barn, vars makar antog och antog under det stora patriotiska kriget


I Uzbek SSR i evakueringsåren bodde cirka 200 anmärkningsvärda författare, författare till kända konstnärliga verk.


Här är de samma 14 barn och Shakenhmed Shamakhmudov, smeden av Tasjkent artel som heter M. I. Kalinin och hans fru Bahri-opa Akramova


Tasjkent bosatt Abdusalyamova Narjan med en ny familjemedlem - evakuerade Lena. 1941


Bland dem som evakuerades till Tasjkent år 1941 var Anna Akhmatova.

Loading...

Populära Kategorier