"I byrådet fick vi veta att det inte finns några produkter och du kan dö"

Uttalandet av lärare i Volovsky-distriktet i Central Black Earth-regionen om bristen på produkter

01.06.1933

Vi ber dig att vidta omedelbara åtgärder för att förse oss med mat för juni, för att vi bokstavligen svälter, vi inte fick löner för april och maj, vilket inte tillåter oss att köpa produkter på marknaden. I byrådet var vi väldigt fräcka berättade att det fanns ingen mat och du kunde dö. Det visar sig så här: skolåret har fungerat, och nu kastas det på gatan, som onödigt skräp.

Vi har inte för avsikt att ta itu med den här situationen, för vi är väl medvetna om regeringens dekret om att behålla personal och leverera lärare och deras familjer. Det verkar för oss att det är dags att betala mer allvarlig uppmärksamhet mot attityd till undervisning i N-Kartsevo byråd, det är inte skrivet någonstans att lärare dör av hunger efter skolåret. Vi väntar på att giltiga åtgärder vidtas.

T. Lobanova, O. Selivanova

källor
  1. TsDNI Lipetsk-regionen. F. 13. Op. 1. D. 66. L. 85-85

Loading...