"På användningen av bokstaven" e "i ryska stavningen"

Folkets utbildningsutskott av RSFSR

ORDER

av 24 december 1942 N 1825

OM ANVÄNDNINGEN AV BREVET "E" I RUSSISK SPECIFIKATION

Jag beställer

§ 1

Folkets kommissar för upplysning av den autonoma sovjetiska socialistiska republiken, chefer för regionala, regionala, distrikts- och stadsavdelningar för offentlig utbildning, beställ alla underordnade skolor att använda bokstaven "ё" i ryska stavning i alla klasser av primära, ofullständiga gymnasieskolor.

§ 2

Huvudkontoret för grundskolan och sekundärskolan (t. Sarycheva) om 2 veckor för att utveckla riktlinjer för skolor om användningen av bokstaven "e" i stavning.

§ 3

Publishers Narkompros - Uchpedgizu, Tsetgizu och Library-Bibliographic Publishing i alla nyligen publicerade läroböcker, lärhjälpmedel och böcker för barnläsning för att använda bokstaven "e".

§ 4

Institutionen för grundskolor och gymnasieskolor (T. Sarycheva) och Utbildnings- och metodrådet (T. Skatkinu), inom en månad, förbereder en skolhandbok om alla ord där användningen av bokstaven "e" orsakar svårigheter.

Uchpedgizu (t. Sundukovu) för att ge en brådskande utgåva av denna handbok i den nödvändiga ritningen.

§ 5

Till samtliga grundskolans grammatik på ryska språket kommer avdelningen för grundskolor och det metodiska rådet att närmare ange reglerna för användning av bokstaven e.

Folkets kommissionär

Upplysning av RSFSR

V. POTEMKIN

Loading...