Dekret om bildandet av Krimens autonoma sovjetiska socialistiska republiken

BESLUT AV ALL-RUSSISKA CENTRALSKOMMITTÉNS UTSKOTT OCH RÅDET FÖR MENNESKA KOMMISSÖRER FÖR RSFSR
PÅ DEN AUTONOMOUS CRIMEAN SOVIET SOCIALISTISKA REPUBLIKEN
Den allr Russian Central Executive Committee och People Commissioners Commission beslutar:
1. Att bilda en autonom kris socialistiska sovjetrepubliken som en del av RSFSR inom gränserna för Krimhalvön från de befintliga distrikten: Dzhankoysky, Evpatoria, Kerch, Sevastopol, Feodosia och Jalta.
Obs. För att lösa frågor om Krimens norra gränser, bilda en kommission bestående av företrädare för RSFSR: s folkkommissariat för inrikes frågor, ukrainska socialistiska sovjetrepubliken, Krimssocialistiska Sovjetrepubliken och Folkkommissionariatet för nationalitetsfrågor, vars beslut godkänns av den ryska centrala verkställande kommittén.
2. Den statliga makten i den självstyrande krimens socialistiska sovjetrepubliken bildas i enlighet med RSFSR: s stadga från lokala råd, centralkommitténs och folkkommissariatets delegation i Krim Socialistiska Sovjetrepubliken.
3. För att hantera den autonoma krimens socialistiska sovjetrepublikens angelägenheter är folkkommissariaten inrättade:
1) Inredning,
2) Rättvisa,
3) Upplysning
4) Hälsa,
5) Social trygghet,
6) Jordbruk
7) Mat,
8) Finansiering,
9) Arbete,
10) Nationalekonomiska rådet,
11) Besiktning av arbetare och bönder,
12) Offentlig kommunikation och Offentliga Verktyg Administration och Statistik.
4.
a) För hanteringen av Krisens socialistiska sovjetrepublikens militära angelägenheter bildas Krimens militära kommissariat under Folkrepubliken Kriminalkommissariatets sovjetrepublik, som är underordnad det närmaste militära distriktet.
Obs. Förvaltningen av sjöfartsfrågor kvarstår under jurisdiktionen för de centrala organsna i RSFSR.
b) För kampen mot kontrarevolution skapas Krisens Socialistiska Sovjetrepubliken av Folkrepubliken Krisens Socialistiska Sovjetrepubliken, Kriminalkommittékommissionen, underordnad direkt till All-Russian Emergency Commission, och dess styrelse bildas av Krimrådet för folkkommissarerna och godkänd av allr Russian Extreme Commission.
c) Utrikesfrågor och utrikeshandel förblir helt under behörighet för folkkommissariaterna för RSFSR, som skapar motsvarande representativa lokaler till rådet för folkkommissarie i Krim Socialistiska Sovjetrepubliken.
d) Förvaltningen av kommunikationsvägarna inom Krim-socialistiska Sovjetrepubliken är helt under ledning av Folkets Kommission för Transport av RSFSR, och Kontoret för Folkkommissariatet för Krim-Socialistiska Sovjetrepubliken, under ledning av det södra distriktet av vägar, är inrättat för att hantera kommunikationsvägarna på Krim. Kommunikation i enlighet med den autonoma krimosocialistiska sovjetrepublikens intressen inom det allmänna området till och användning av banorna för RSFSR Communications.
e) Crimea Central Resorts Management förblir direkt underordnad Folkets Kommissariat för Hälsa av RSFSR, och Collegium of Ts. U. K. bildas genom en överenskommelse från People's Commissariat of Health i RSFSR och Council of People's Commissars of the Krim Socialist Sovjetrepubliken.
Obs. Nachmorved, styrelseordförande Ts. U. K., representanter för folkkommissariatet för utrikesfrågor, folkkommissariatet för utrikeshandel, kommissionsledamoten för folkkommissariatet för kommunikation av RSFSR, kommunalekonomins chef och ordförande för statistikbyrån är medlemmar i Kriskommissionen för folkkommissar med en rådgivande omröstning.
5. Alla institutioner och enskilda representanter för de förenade folkkommissariaterna i RSFSR, som är belägna på Krimområdet, som inte föreskrivs i denna förordning om den sovjetiska socialistiska republiken Autonoma Krim, agerar efter de relevanta folkkommissariaternas RSFSR-direktorats direktiv i kontakt med Kriskommittén för folkkommissarerna.
6. För att bevara den ekonomiska och ekonomiska politiken i hela RSFSR är alla deklarationer och order från RSFSR People's Commission: Food, Finance, National Economy, Labor, Communications, People's Communication, Workers and Peasants Inspection och Central Statistical Office obligatoriska för relevanta folkkommissariater i Krim Socialistiska Sovjetrepubliken.
Obs. Folkkommissarerna i de ovannämnda kommissariaterna och förvaltningarna utnämns av Krimrådet för folkkommissarier och godkänts av relevanta folkkommissariater för RSFSR. Samma förfarande är inrättat för ordföranden för Kriskommissionen.
7. Folkkommissariaten i Krim Socialistiska Sovjetrepubliken: Inrikes frågor, Rättssäkerhet, Utbildning, Hälsa, Social trygghet, Jordbruk och Offentlig förvaltning är autonoma i sina handlingar och är direkt ansvariga för Krimens centrala verkställande kommitté, Kriskommissionen för folkkommissariater och All-Russian Central Executive Committee.
8. För att samordna och förena verksamheten i Krimsocialistiska Sovjetrepublikens ekonomiska organ under rådet för folkkommissarerna i Krim-socialistiska sovjetrepubliken, är Krim ekonomiskt möte upprättat i enlighet med beslutet av den allr Russian-centralkommitténs 30 juni 1921.
9. Den socialistiska sovjetrepubliken Autonoma Krim levereras med alla ekonomiska och tekniska resurser från RSFSR: s allmänna medel.
Obs. Vid distributionen av lokalt producerade produkter är kraven och behoven hos Krim Socialistiska Sovjetrepubliken nöjda först och främst.
10. Före sammankallandet av sovjetkompetensens allakrimska kongresser och valet av Krimens centrala verkställande kommitté och folkkommissarierådet styrs Krimens territorium av Krimrevolutionskommittén.
Ordförande i All-Russian Central Executive Committee
M. Kalinin.
Ordförande i People's Commissars Council
V. Ulyanov (Lenin).
Sekreterare för All-Russian Central Executive Committee
A. Yenukidze.
Moskva, Kremlin. 18 oktober 1921

källor
  1. Bildledning och meddelande: wikipedia.org

Titta på videon: History of Sarkicism. Sarkic Cults. SCP Group of Interest (November 2019).

Loading...