Dokument: Khrushchev på amnesti av medbrottslingar från de tyska ockupanterna

Vid början av det stora patriotiska kriget var Nikita Khrusjtjev inte den sista personen i det sovjetiska ledarskapet: han var medlem av VKP: s politbyrå (b) centralkommittén. Det upptar Khrusjtjov och militära inlägg. Vid 1941 blev han en kommissionär av högsta rang, var medlem i militärrådet i sydvästra-riktningen. År 1943 främjades han till löjtnantgeneral.

I hans synfält var frågor om den ekonomiska och kulturella återhämtningen i Ukraina, som drabbades av fascisternas enorma skada. I mars 1944 avgav han vid den sex sessionen i den ukrainska SSR: s högsta sovjet en rapport där han talade om det ukrainska folks hjältemässiga kamp mot de tyska invaderarna. Och sex månader tidigare skickade han till statsförsvarsdepartementet Georgy Malenkov ett utkast till överklagande från presidiet till den ukrainska SSR: s högsta sovjet för att meddela en amnesti till personer som samarbetar med ockupanterna. Diletant.media föreslår att läsa detta dokument:

Loading...